Акатисти

Поредак читања молбених канона и акатиста у дому. Акатист се може читати и кући.